top of page

Jaktmarker

Animal.jpg

Suwałki-regionen var kjent for sine skoger allerede på det femtende århundre, litauiske prinser og polske konger kom villig hit for å fiske. I dag kan du i dette området møte både storvilt og smådyr og fuglevilt. De jaktes vanligvis av elg, villsvin, rådyr, hjort, hare, samt rev, grevling, mårhund og villgås, stokkand og rapphøns.

Jaktområdene i Suwałki-området dekker over 320 000 ha, hvorav 125 000 ha tilhører skog. Dette området er delt inn i 57 jaktdistrikter: 46 av disse kretsene tilhører jaktklubber, og de resterende 11 er utpekt som separate kretser i Augustowska Primeval Forest og administreres av Regional Directorate of State Forests i Bialystok.

bottom of page