top of page

Religinės vietos

studzieniczna2.jpg
Studzieniczna

Keliaudamas į Suvalkų kraštą, popiežius aplankė Studzieniczna šventovę, kur yra stebuklingas Studzieniczańskos Dievo Motinos paveikslas. Šį paveikslą 1995 m. vainikavo Lenkijos vyskupai. Kaimo pavadinimas kilęs nuo gydomųjų savybių turinčio vandens šulinio, kurį tikriausiai iškasė buvęs pulkininkas Wincenty Morawski, vėliau vietovėje žinomas kaip dievobaimingas žmogus, gydytojas ir žolininkas. Studzieniczna yra vos keli kilometrai nuo Augustavo, ją galima pasiekti ir vandens keliu.

sw lipka.jpg
Šventasis Lipka

Netoli Kentšino esanti Šviettos Lipkos bažnyčia yra laikoma baroko architektūros šedevru. Yra istorinių, gausiai dekoruotų bažnyčios vargonų, verta pasigrožėti ir rankomis kaltais geležiniais vartais – meninės kalvystės šedevru. Bažnyčia stovi šalia miškų, toje vietoje, kur liepos mėnesį buvo rasta stebuklinga Dievo Motinos figūra – iš čia ir kilo kaimo pavadinimas. Šventąjį Lipką aplanko daugybė piligriminių kelionių, o mugės šventes lydi Mozūrų liaudies meno mugės.

ostrabrama.jpg
Aštrūs vartai

Kasmet tikintieji keliauja į Ostra Bramos koplyčią Šventojoje bažnyčioje. Teresė Vilniuje. Gailestingosios Dievo Motinos paveikslą, žinomą kaip Ostrobramska, 1927 m. karūnavo kardinolas Kakovskis. Karūnacijoje dalyvavo maršalas Józefas Piłsudskis ir prezidentas Ignacy Mościckis. Pats paveikslas daug senesnis, XVII amžiaus pradžios. Ant ąžuolinių lentų jį nutapė nežinomas dailininkas. Vėlesni papuošimai, įskaitant būdingą sidabrinį pusmėnulį, yra padėkos votai.

bottom of page