Animal.jpg

1. Tereny  Łowieckie

Suwalszczyzna słynęła ze swoich lasów już w XV wieku, chętnie przyjeżdżali tu na łowy książęta litewscy i królowie polscy. Dziś na tych terenach można spotkać zarówno grubego zwierza, jak i zwierzynę drobną i ptactwo łowne. Poluje się zwykle na łosie, dziki, sarny, jelenie, zające, a także lisy, borsuki, jenoty oraz dzikie gęsi, kaczki krzyżówki i kuropatwy.

Tereny łowieckie Suwalszczyzny zajmują ponad 320 000 ha, z czego na lasy przypada 122 000 ha. Obszar ten podzielony jest na 57 obwodów łowieckich: z tego 46 obwodów należy do kół łowieckich, a pozostałe 11 (jako obwody wydzielone na terenie Puszczy Augustowskiej) znajdują się w gestii Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.